Publications

2018

How do regions use indirect R&D support for their innovation activities?

KLÍMOVÁ, Viktorie. How do regions use indirect R&D support for their innovation activities? Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, 2018, XXV, č. 42, s. 104-115. ISSN 1211-555X.

Full article

Prostorová koncentrace podnikatelského výzkumu a vývoje

ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Prostorová koncentrace podnikatelského výzkumu a vývoje. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 100-107. ISBN 978-80-210-8969-3. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-12.

Full article

Indirect R&D Support as a Tool for Enhancing Innovations: the Case of the Czech Republic and the Netherlands

RASZKOVÁ, Soňa a Viktorie KLÍMOVÁ. Indirect R&D Support as a Tool for Enhancing Innovations: the Case of the Czech Republic and the Netherlands. In Proceedings of the 4th International Conference on European Integration. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2018. s. 1225-1232. ISBN 978-80-248-4169-4.

Full article

Vztah sociálního prostředí a inovačního potenciálu regionu

WINKLEROVÁ, Lucie. Vztah sociálního prostředí a inovačního potenciálu regionu. Acta Sting, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 103-120.

Full article

Spolupráce na výzkumných projektech v českých regionech

KORÁBEČNÝ, Martin. Spolupráce na výzkumných projektech v českých regionech. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 108-116. ISBN 978-80-210-8969-3. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-13.

Full article

Smart Specialization Concept as a Way of Regional Innovation Performance Boosting

KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Smart Specialization Concept as a Way of Regional Innovation Performance Boosting. In Proceedings of the 4th International Conference on European Integration. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2018. s. 739-746. ISBN 978-80-248-4169-4.

Full article

Analýza vybraných inovačních regionů v Nizozemsku a hlavní faktory jejich úspěchu

RASZKOVÁ, Soňa. Analýza vybraných inovačních regionů v Nizozemsku a hlavní faktory jejich úspěchu. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 141-148. ISBN 978-80-210-8969-3. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-17.

Full article

Nedostatečný transfer technologií jako bariéra zavádění inovací v regionu

WINKLEROVÁ, Lucie. Prostorová koncentrace podnikatelského výzkumu a vývoje. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 155-161. ISBN 978-80-210-8969-3. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-19.

Full article

2017

Intensity and Structure of Research and Development in the Czech and Slovak Regions

KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Intensity and Structure of Research and Development in the Czech and Slovak Regions. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 2017, roč. 15, č. 1, s. 36-48. ISSN 1334-4684. doi: 10.7906/indecs.15.1.3.

Stáhnout článek

Building of advanced innovation system: the story of the South Moravian Region

KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Building of advanced innovation system: the story of the South Moravian Region. In 6th Central European Conference in Regional Science – CERS, 2017. Engines of Urban and Regional Development. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. s. 316-327. ISBN 978-80-557-1335-9.

Stáhnout článek

Bariéry pro rozvoj inovací v regionech

KLÍMOVÁ, Viktorie a Lucie WINKLEROVÁ. Bariéry pro rozvoj inovací v regionech. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 246-254. ISBN 978-80-210-8587-9. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-31.

Stáhnout článek

Inovační potenciál regionů jako zrcadlo ekonomické výkonnosti

WINKLEROVÁ, Lucie a Vladimír ŽÍTEK. Inovační potenciál regionů jako zrcadlo ekonomické výkonnosti. In Klímová, V., Žítek, V.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 193-200, 8 s. ISBN 978-80-210-8587-9. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-24.

Stáhnout článek

R&D investment behavior of US pharmaceutical firms

JIRÁSEK, Michal. R&D investment behavior of US pharmaceutical firms. International Journal of Innovation Science, 2017, roč. 9, č. 2, s. 205-219. ISSN 1757-2223. doi: 10.1108/IJIS-08-2016-0030.

More information

R&D investment under the influence of board characteristics and performance feedback

JANOŠOVÁ, Lenka a Michal JIRÁSEK. R&D investment under the influence of board characteristics and performance feedback. In Proceedings of the 5th International Conference on Management, Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 487-494, 8 s. ISBN 978-1-911218-27-2.

More information

The Influence of national culture on R&D expense change among agrochemical firms

JIRÁSEK, Michal. The Influence of national culture on R&D expense change among agrochemical firms. Zemědělská ekonomika, Česká akademie zemědělských věd, 2017, roč. 63, č. 11, s. 524-530. ISSN 0139-570X. doi:10.17221/230/2016-AGRICECON.

Full article

The Relationship Between R&D Spending Instability and a Firm’s Performance

JIRÁSEK, Michal. The Relationship Between R&D Spending Instability and a Firm’s Performance. In Zanele Ndaba a Thabang Mokoteli. Proceedings of the 5th International Conference on Management, Leadership and Governance. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 495-502, 8 s. ISBN 978-1-911218-27-2.

More information

2016

Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku

ŽÍTEK, Vladimír a KLÍMOVÁ, Viktorie (2016). Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku. Brno: Masarykova univerzita. 178 s. ISBN 978-80-210-8416-2. doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016.

Stáhnout monografii

Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment

ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Maria KRÁLOVÁ. Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2016, roč. 2016, 49E, s. 169-186. ISSN 1842-2845.

Stáhnout článek

Innovative Behavior of U.S. Pharmaceutical Firms

JIRÁSEK, Michal. Innovative Behavior of U.S. Pharmaceutical Firms. In Proceedings of the 4th International Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2016. s. 317-324. ISBN 978-1-910810-86-6.

Více informací

Identification of knowledge bases: the case of the Czech Republic

ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Identification of knowledge bases: the case of the Czech Republic. Engineering Economics, 2016, roč. 27, č. 5, s. 568-577. ISSN 1392-2785. DOI 10.5755/j01.ee.27.5.14276.

Stáhnout článek

Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions

ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Peripheral innovation systems in the Czech Republic at the level of the NUTS3 regions. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, Česká akademie zemědělských věd, 2016, roč. 62, č. 6, s. 260-268. ISSN 0139-570X. DOI 10.17221/170/2015-AGRICECON.

Stáhnout článek

Testing the Relationship Between Resource Availability and Innovation in the Construction Industry

ŠVANDOVÁ, Eva. Testing the Relationship Between Resource Availability and Innovation in the Construction Industry. In Dr. Iiris Aaltion. Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. 1st ed. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 802-809. ISBN 978-1-911218-07-4.

Více informací

Competence centres as a method of innovation cooperation enhancement in the Czech Republic

KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Competence centres as a method of innovation cooperation enhancement in the Czech Republic. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, 2016, roč. 19, č. 3, s. 77-86. ISSN 1212-3951. doi:10.7327/cerei.2016.09.01.

Stáhnout článek

Komparace inovačního potenciálu českých krajů

WINKLEROVÁ, Lucie. Komparace inovačního potenciálu českých krajů. Acta academica karviniensia, 2016, XVI, č. 4, s. 94-105. ISSN 1212-415X.

Stáhnout článek

Identification of Czech Metropolitan Regions: How to improve targeting of innovation policy

KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Identification of Czech Metropolitan Regions: How to improve targeting of innovation policy. Naše gospodarstvo/Our economy, 2016, Volume 62, Issue 1, s. 46-55. ISSN 2385-8052. doi: 10.1515/ngoe-2016-0005.

Stáhnout článek

Změny zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji v českých krajích

ŽÍTEK, Vladimír. Změny zaměstnanosti ve výzkumu a vývoji v českých krajích. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 289-295. ISBN 978-80-210-8273-1. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-36.

Stáhnout článek

Regionální inovační agentury v krajích ČR

KLÍMOVÁ, Viktorie. Regionální inovační agentury v krajích ČR. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 309-317. ISBN 978-80-210-8273-1. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-39.

Stáhnout článek

Vztah mezi podporou výzkumu a vývoje a ekonomickým růstem

WINKLEROVÁ, Lucie. Vztah mezi podporou výzkumu a vývoje a ekonomickým růstem. In XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 296-301. ISBN 978-80-210-8273-1. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-37.

Stáhnout článek

2015

Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita

KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015, roč. 63, č. 2, s. 147-166. ISSN 0032-3233.

Stáhnout článek

From Knowledge Management to Ecosystems of Innovation: A Scoping Review

GATARIK, Eva, Lenka JANOŠOVÁ, Michal JIRÁSEK, Viktor KULHAVÝ a Martin ŠTĚRBA. From Knowledge Management to Ecosystems of Innovation: A Scoping Review. Management, 2015, roč. 10, č. 1, s. 79-102. ISSN 1854-4231.

Více informací

The Competitiveness Index of Czech Regions

ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. The Competitiveness Index of Czech Regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 693-701. ISSN 1211-8516. doi: 10.11118/actaun201563020693.

Stáhnout článek

Regionální inovační strategie jako cesta k implementaci inovační politiky

ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Regionální inovační strategie jako cesta k implementaci inovační politiky. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 155-160. ISBN 978-80-210-7861-1. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-20.

Stáhnout článek

Znalostní regiony v Evropě

KLÍMOVÁ, Viktorie a Vladimír ŽÍTEK. Znalostní regiony v Evropě. In Znalosti pro tržní praxi 2015. Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 367-375. ISBN 978-80-87533-12-3.

Stáhnout článek

Aktivita klastrů v České republice

KLÍMOVÁ, Viktorie a Lucie MADĚRYČOVÁ. Aktivita klastrů v České republice. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 210-216. ISBN 978-80-210-7861-1. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-28.

Stáhnout článek

Inovační prostředí jako součást výzkumného potenciálu krajů ČR

KOVÁCSOVÁ, Lucie. Inovační prostředí jako součást výzkumného potenciálu krajů ČR. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 188-194. ISBN 978-80-210-7861-1. doi: 10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-25.

Stáhnout článek

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info