Výzkumný tým

doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

ředitelka Výzkumného institutu pro inovace RINSTIN


e‑mail:

Působí na Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá regionální konkurenceschopností, regionálními inovačními systémy, hodnocením inovační výkonnosti a inovační politikou. Specializuje se také na programovou podporu podnikání, zejména inovačních malých a středních podniků.

Researcher ID I-4345-2015   ResearchGate

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.


e‑mail:

Působí na Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a současně je prorektorem rozvoj Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá regionálním rozvojem a specializuje se na otázky fungování regionálních inovačních systémů, hodnocení inovačního potenciálu a možnosti jeho posilování prostřednictvím regionální inovační politiky. Zabývá se také problematikou oceňování nemovitostí.

Researcher ID I-5431-2015   ResearchGate

Ing. Lucie Herbočková


e‑mail:

Působí jako doktorandka na Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a současně pracuje jako marketingová manažerka ve vývojové firmě v Brně. Blíže se ve svém výzkumu zabývá tématem iteritoriálního marketingu v inovativních regionech, jeho úspěšnou implementací a možným využitím v českém prostředí.

ResearchGate

Ing. Soňa Raszková


e‑mail:

Působí jako doktorandka na Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. V oblasti výzkumu se věnuje otázkám fungování a úspěšnosti regionálních inovačních systémů. Blíže se zabývá identifikováním inovačních lídrů mezi evropskými regiony a analýzou příčin jejich vysoké inovační výkonnosti, hledáním společných znaků a odlišností těchto inovačních lídrů.

Ing. Michal Jirásek, Ph.D.


e‑mail:

Působí na Katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá strategickým rozhodováním v podnicích z pohledu behaviorální teorie firmy a omezené racionality, zejména s ohledem na R&D a zpětnou vazbu na dosahování cílů. Dále se v širším kontextu věnuje managementu inovací na úrovni podniků a pracovních týmů.

Researcher ID M-3479-2016 Research Gate 

Ing. Eva Švandová, Ph.D.


e‑mail:

Působí na Katedře podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. V oblasti výzkumu se dlouhodobě věnuje otázkám mezipodnikové spolupráce, řízení vztahů s dodavateli a inovačními managementu. Blíže se zabývá úlohou a významem organizačního designu pro tyto oblasti.  V rámci řízení inovací se pak blíže věnuje měření inovační výkonnosti hlavně na úrovni podniků a organizačním inovacím.

Researcher ID C-7492-2015     ResearchGate

 

Ing. Lucie Winklerová, Ph.D.


e‑mail:

Působí jako doktorandka na Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a současně pracuje jako projektová manažerka na Oddělení  pro strategii a rozvoj ESF MU. Ve svém výzkumu se zabývá bariérami pro regionální rozvoj, rozvojovými projekty a hodnocením inovačního a výzkumného potenciálu regionů.

Další kontaktní informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info