Odborné analýzy

Můžeme nabídnout své služby ve dvou oblastech odborných analýz.

První oblast je spojena s regionálním rozvojem a inovační politikou. Zde nabízíme zpracování analýz týkajících se regionálních inovačních systémů. Mezi takové analýzy patří hodnocení faktorů a bariér, které ovlivňují inovační výkonnost regionů. Výsledkem mohou být podklady pro efektivnější rozhodování tvůrců inovační politiky. Zabýváme se také samotnou realizací inovační politiky (inovačními strategiemi a podpůrnými nástroji) a můžeme tak nabídnout například vyhodnocení již realizovaných opatření či návrhy na úpravu stávajících či vytvoření nových mechanismů na podporu rozvoje inovací.

Druhá oblast našich odborných analýz se týká analýz prováděných na podnikové úrovni. Nabízíme diagnostickou činnost v oblasti řízení inovací, hodnocení inovační výkonnosti podniku a implementaci metod inovačního managementu. Jednotlivé činnosti mohou být zpracovány individuálně nebo jako celek a vyústit v návrh komplexního systému řízení inovací v podniku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info