Spolupráce na projektech

Jsme otevřeni možnostem spolupráce v rámci projektů orientovaných na regionální inovační systémy, měření regionálních disparit v oblasti inovací, hodnocení inovační výkonnosti regionů (i celých států) a silných a slabých stránek regionů pro rozvoj inovací na jejich území. Zabýváme se také inovační politikou a nástroji, které tato politika využívá pro stimulaci a zvyšování inovační výkonnosti. Vyznáme se dobře v nástrojích používaných českými regiony i nástroji realizovanými na národní úrovni. Zastáváme názor, že pro úspěšnou inovační politiku je nezbytné sledovat zahraniční trendy.

V rámci výzkumu zaměřujícího se na úroveň podniků nabízíme spolupráci v oblasti problematiky faktorů ovlivňujících inovační výkonnost podniků, a to i s ohledem na odvětví a národní kulturu. Zabýváme se rovněž měřením inovační výkonnosti na vnitropodnikové úrovni. Zajímají nás vztahy mezi inovační schopností podniku a výkonností organizace a rovněž se zajímáme o mechanismy, prostřednictvím kterých se vysoká úroveň výkonu promítá do dlouhodobé úspěšnosti a udržitelnosti podniku.

Problematiku inovací ale považujeme za velmi širokou a rozsáhlou a víme, že k jejímu výzkumu je nezbytný multidisciplinární přístup. Proto rádi rozšíříme naši působnost i do dalších oblastí, kterým jsme se dosud nevěnovali, a přivítáme mezi sebou další spolupracovníky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info