Výzkumná témata

S ohledem na charakteristiku inovací pojímáme náš výzkum multidisciplinárně a chceme se do budoucna zaměřit na přesah výzkumu i do dalších oblastí společenských věd. V současné době mezi naše hlavní výzkumná témata patří:

  • inovační výkonnost na úrovni podniků, odvětví, regionů a států
  • inovační prostředí v podnicích, regionech a státech
  • vliv inovací na výkonnost podniků a na socioekonomický rozvoj regionů a států
  • faktory a bariéry pro rozvoj inovací
  • význam prostorové blízkosti pro rozvoj inovací
  • vliv výzkumné a inovační spolupráce a zapojení do sítí na inovační výkonnost
  • inovační politika a její implementace
  • nástroje na podporu tvorby a šíření inovací

Možnosti spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info